Αντοχή Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στα αντιβιοτικά

29 Σεπτεμβρίου 2020 6:49 pm
4510 φορές

Το 2017, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενέταξε το Ελικοβακτηρίδιο με αντοχή στην κλαριθρομυκίνη στις υψηλές προτεραιότητες για την έρευνα και ανάπτυξη αντιβιοτικών. Πρόσφατη μετανάλυση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Gastroenterology διερεύνησε την παγκόσμια κατανομή της αντοχής του Ελικοβακτηριδίου στα ευρέως χορηγούμενα αντιβιοτικά και μέτρησε τη συσχέτιση μεταξύ της αντοχής στα αντιβιοτικά και της αποτυχίας στη θεραπεία εκρίζωσης.

Στη μετανάλυση συμπεριλήφθηκαν 178 μελέτες που αφορούσαν σε 66.142 απομονωθέντα στελέχη Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού από 65 χώρες. Η πρωτοπαθής και δευτεροπαθής αντοχή στην κλαριθρομυκίνη, μετρονιδαζόλη και λεβοφλοξασίνη ανευρέθηκαν ≥15% σε όλες τις περιοχές του ΠΟΥ, εκτός από την πρωτοπαθή αντοχή στην κλαριθρομυκίνη στην Αμερική (10%, 95%CI 4-16%) και τη Νοτιοανατολική Ασία (10%, 95%CI 5-16%), και την πρωτοπαθή αντοχή στη λεβοφλοξασίνη στην Ευρώπη (11%, 95%CI 9-13%). Η μετανάλυση ανέδειξε σημαντική ετερογένεια (I2 > 75%) ως προς όλες τις αναλύσεις, γεγονός που προκύπτει πιθανόν από την ομαδοποίηση των ποσοστών αντοχής ανάλογα με τη χώρα.

Αυξητική τάση αντοχής στα αντιβιοτικά παρατηρήθηκε στις περισσότερες περιοχές του ΠΟΥ. Η αντοχή στην κλαριθρομυκίνη σχετιζόταν σημαντικά με αποτυχία των σχημάτων εκρίζωσης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού που περιέχουν το συγκεκριμένο αντιβιοτικό (odds ratio 6.97, 95%CI 5.23-9.28, P<0.001).

Συμπερασματικά, η αντοχή του Ελικοβακτηριδίου στα αντιβιοτικά έχει φτάσει σε σημεία συναγερμού παγκοσμίως, γεγονός που έχει σημαντική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Απαιτούνται Εθνικά δίκτυα παρακολούθησης (στην Ελλάδα το έργο αυτό έχει αναλάβει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και λοιπών λοιμώξεων του πεπτικού σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Παστέρ) για την επιλογή των κατάλληλων σχημάτων εκρίζωσης για κάθε περιοχή.

Βιβλιογραφία
Savoldi A, Carrara E, Graham DY, Conti M, Tacconelli E. Prevalence of Antibiotic Resistance in Helicobacter pylori: A Systematic Review and Meta-analysis in World Health Organization Regions. Gastroenterology. 2018 Nov;155(5):1372-1382.e17.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας