Εισαγωγή Μελών
Login:
Password:
Register
Forgot your password?

Διοικητικό Συμβούλιο 1999

Eπίτιμος Πρόεδρος :
Σωτήριος Ράπτης
Πρόεδρος :
Νικόλαος Σκανδάλης
Αντιπρόεδρος A' :
Ιωάννης Τριανταφυλλίδης
Αντιπρόεδρος B' :
Γεράσιμος Μάντζαρης
Γραμματέας :
Ανδρέας Μεντής
Ταμίας :
Θεόδωρος Ροκκάς
Μέλη :
Βασίλειος Γκοβόσδης
Σωτήριος Γεωργόπουλος