23ο Ελληνικό συνέδριο για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού & λοιπών λοιμώξεων του πεπτικού

Υπό την αιγίδα
• της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας
• της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Παρασκευή 30 Μαρτίου και Σάββατο 31 Μαρτίου 2018
«Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα»

Ζωντανή μετάδοση συνεδρίου

Όσοι διαμένετε εκτός Αθηνών, υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν διαδικτυακής παρακολούθησης του Συνεδρίου. Απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων σας κάνοντας κλικ εδώ.

Εφόσον έχετε παρακολουθήσει το 60% των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Συνεδρίου.
  
  

Οργανωτική επιτροπή συνεδρίου

Πρόεδρος: Ηλίας Ξηρουχάκης
Α ́ Αντιπρόεδρος: Περικλής Αποστολόπουλος
Β ́ Αντιπρόεδρος: Χρήστος Ζαβός
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Ταμίας: Αθανάσιος Γιαννακόπουλος
Μέλη: Ευάγγελος Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης, Σωτήριος Γεωργόπουλος
  
  

Εγγραφή στο Συνέδριο

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ελεύθερη. Κατά την προσέλευσή σας θα συμπληρώσετε το δελτίο συμμετοχής στη Γραμματεία του Συνεδρίου ώστε να σας χορηγηθεί το συνεδριακό υλικό και το πιστοποιητικό παρακολούθησης. Δεν γίνονται προεγγραφές.
  
  

Πιστοποιητικά παρακολούθησης

Το Συνέδριο μοριοδοτείται με 9 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode κατά την είσοδο και έξοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα του Συνεδρίου.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ελέγχουντο χρόνο παρακολούθησης αυτόματα σε κάθε είσοδο και έξοδο τους. Με βάση την εγκύκλιο του ΕΟΦ, η παραλαβή του πιστοποιητικού θα γίνεται με τη λήξη του Συνεδρίου και αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.
  
  

Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων

Θα λειτουργήσει έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του 23ου Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και λοιπών λοιμώξεων πεπτικού, ευχαριστούν θερμά τις κάτωθι Εταιρείες για την ενεργό συμμετοχή και την υποστήριξή τους στη διοργάνωση του Συνεδρίου.

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Client 1
Client 1
Client 1

ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Client 1

ΧΟΡΗΓΟΙ

Client 1

Quick Contact