Διοικητικά Συμβούλια

Ανά έτος

single image

Έτη

Διοικητικό Συμβούλιο 2020
Πρόεδρος:
Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Αντιπρόεδρος Α':
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

Αντιπρόεδρος Β':
Ευάγγελος Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης

Γεν. Γραμματέας:
Δημήτριος Χριστοδούλου

Ταμίας:
Σωτήριος Γεωργόπουλος

Μέλη:
Ιωάννης Παπανικολάου, Χρυσόστομος Καλαντζής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας