Η μετάδοση του 27ου Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιου του Πυλωρού & λοιμών λοιμώξεων του πεπτικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το οπτικό υλικό του συνεδρίου. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα συνεδρίου εδώ.
 
 
  
Κλείσιμο συνεδρίου
Κλείσιμο συνεδρίου
  
H. pylori και ενδοσκόπηση
Γ. Τριμπόνιας (MARS II στην κλινική πράξη)
  
Διάλεξη
B. Martinez-Gonlalez (H. pylori: Αντίσταση στα αντιβιοτικά στον ελληνικό χώρο)
  
Λάθη στη…
Β. Παπαστεργίου (Λάθη στη… θεραπεία του ελικοβακτηριδίου)
  
Διάλεξη
Γ. Κολιός (Μεταμόσχευση κοπράνων για την αντιμετώπιση εντερικών και εξωεντερικών νοσημάτων)
  
Ερευνητικό Βήμα
Β. Παπαστεργίου (Διαδικτυακή έρευνα: Η χρήση των προβιοτικών στην κλινική πράξη)
  
Διάλεξη
Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης (Διδάγματα από την πανδημία COVID-19)
  
Διάλεξη
Χ. Ζαβός (Η H. pylori λοίμωξη ως παράδειγμα δυσβίοσης)
  
C.  Difficile
Γ. Μιχαλόπουλος (Νεότερα για την επιδημιολογία και κλινική εικόνα της λοίμωξης από C. Difficile)
  
Διάλεξη
Β. Παπαδόπουλος (Μεταβολή της επιδημιολογίας λοιμώξεων του πεπτικού ως συνέπεια του προσφυγικού κύματος)
  
Διάλεξη
Ε. Κατηφελής (H επίδραση της χλωρίδας του στόματος σε συστηματικά νοσήματα)

Θεραπεία Ελικοβακτηριδίου. Προβλήματα και προοπτικές
Α. Σιούλας (Η σημασία του γαστρικού μικροβιώματος στην καρκινογένεση)

Διάλεξη
Siew C Ng (COVID-19 and the gut microbiome: what do we know today)

Δορυφορική διάλεξη
Η. Ξηρουχάκης (Ο ρόλος του οξέος στις παθήσεις του ανώτερου πεπτικού. Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις με τα νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα Almora REFLUX)
  
Διάλεξη
Jane Muir (Low FODMAPS Diet)
 
COVID 19 στην κλινική πράξη μετά το εμβόλιο…
Ε. Ζαχαροπούλου (COVID 19 στην κλινική πράξη μετά το εμβόλιο… και ΙΦΝΕ )
 
Τελετή έναρξης
Βράβευση Έλληνα Επιστήμονα (E. Ρώμα-Γιαννίκου)

Diagnosing and managing gut microbiota
Ruchi Mathur (The small intestinal microbiome: importance and influences)
  
Διάλεξη
Θ. Ροκκάς (H νέα αναθεώρηση του Maastricht)
  
Διάλεξη
Javier Gisbert (Lessons from the European Registry on H. pylori Management)
  
Διατροφή
Ζωή Παφίλη (Διαιτητική προσέγγιση ανοσοκατεσταλμένων ασθενών)

Παιδιατρική Στρογγυλή Τράπεζα
Β. Παπαευαγγέλου (COVID-19 στα παιδιά και πεπτικό)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας