Η μετάδοση του 23ου Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιου του Πυλωρού & λοιμών λοιμώξεων του πεπτικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το οπτικό υλικό του συνεδρίου. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα συνεδρίου εδώ.
  
Απονομή - Βράβευση
Απονομή - Βράβευση
  
Εντερική δυσβίωση. Τρόποι αντιμετώπισης
Η. Ξηρουχάκης (Δυσβίωση. Πότε και πώς δημιουργείται; Ο ρόλος των αντιβιοτικών)
  
Διαταραχές του μικροβιώματος σε παθήσεις στομάχου-εντέρου. Θεραπευτική προσέγγιση
Κ. Ζωγράφος (Μεταβολές του μικροβιώματος σε εκκολπωματίτιδα)
  
State of the art
Ε. Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης (Υπάρχει φυσιολογικό μικροβίωμα; Εργαστηριακός έλεγχος ανάλυσης μικροβιώματος)
  
Ομιλία
Χ. Ζαβός (Μαστίχα Χίου και εναλλακτικές θεραπείες ελικοβακτηριδίου. Σύγχρονες απόψεις)
  
Χαιρετισμοί
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
  
Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης
Θ. Ροκκάς (Καταγραφή αποτελεσμάτων από τον ευρωπαϊκό χώρο)
  
Βραχεία ομιλία
Β. Martinez - Gonzalez (Ο ρόλος των μοριακών τεχνικών για την εκτίμηση της αντοχής του ελικοβακτηριδίου. Σύγκριση με καλλιέργεια)
  
Διάλεξη
Δ. Σγούρας (Επιδημιολογική και φυλογενετική προσέγγιση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού)
  
Λοίμωξη από Clostridium Diffi cile. Πού βρισκόμαστε σήμερα;
Χ. Μάλλη (Μεταβολές στην επιδημιολογία της Cl. Diffi cile λοίμωξης)
  
Μικροβίωμα και ηπατικά νοσήματα
Μ. Deutsch (Μεταβολές του μικροβιώματος στην ηπατική κίρρωση. Ο ρόλος της μικροβιακής αλλόθεσης)
  
Διάλεξη
Β. Σακκά (Λοιμώξεις πεπτικού και μεταβολές μικροβιώματος σε ασθενείς με HIV λοίμωξη)
  
Ο ρόλος της καταστολής του οξέος στην διαχείριση της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού
Σ. Βρακάς (Διάγνωση)
  
Πρώιμος γαστρικός καρκίνος - Δυσπλασία
Π. - Α. Πιερράκου (Ιστολογική διάγνωση. Διλήμματα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας