Η μετάδοση του 23ου Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιου του Πυλωρού & λοιμών λοιμώξεων του πεπτικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το οπτικό υλικό του συνεδρίου. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα συνεδρίου εδώ.
  
Απονομή - Βράβευση
Απονομή - Βράβευση
  
Εντερική δυσβίωση. Τρόποι αντιμετώπισης
Η. Ξηρουχάκης (Δυσβίωση. Πότε και πώς δημιουργείται; Ο ρόλος των αντιβιοτικών)
Χ. Παπαφραγκάκης (Η χρήση των προβιοτικών στην διάρροια από αντιβιοτικά. Απαραίτητη ή κατά περίπτωση;)
Α. Γιαννακόπουλος (Μη προβιοτική προσέγγιση εντερικής δυσβίωσης. Συμβιοτικά)
  
Διαταραχές του μικροβιώματος σε παθήσεις στομάχου-εντέρου. Θεραπευτική προσέγγιση
Κ. Ζωγράφος (Μεταβολές του μικροβιώματος σε εκκολπωματίτιδα)
Μ. Τζουβαλά (Μεταβολές του μικροβιώματος σε ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου)
Ι. Καλλιακμάνης (Μεταβολές του μικροβιώματος σε ευερέθιστο έντερο)
Ν. Μαρκουτσάκη (Ο ρόλος του γαστρικού μικροβιώματος στον γαστρικό καρκίνο)
  
State of the art
Ε. Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης (Υπάρχει φυσιολογικό μικροβίωμα; Εργαστηριακός έλεγχος ανάλυσης μικροβιώματος)
  
Ομιλία
Χ. Ζαβός (Μαστίχα Χίου και εναλλακτικές θεραπείες ελικοβακτηριδίου. Σύγχρονες απόψεις)
  
Χαιρετισμοί
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
  
Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης
Θ. Ροκκάς (Καταγραφή αποτελεσμάτων από τον ευρωπαϊκό χώρο)
Σ. Μιχόπουλος (Ελληνικό πλαίσιο ομοφωνίας. Διαφορές με τα διεθνή πλαίσια)
Ε. Ρώμα (Θεραπευτικές επιλογές στον παιδιατρικό πληθυσμό και αποτελέσματα από τον ευρωπαϊκό χώρο)
Π. Αποστολόπουλος (Νεότερα θεραπευτικά δεδομένα: σχήματα χωρίς βισμούθιο)
Δ. Καμπέρογλου (Νεότερα θεραπευτικά δεδομένα: σχήματα με βισμούθιο)
Β. Ντούλη (Ο ρόλος των προβιοτικών στην θεραπεία εκρίζωσης)
  
Βραχεία ομιλία
Β. Martinez - Gonzalez (Ο ρόλος των μοριακών τεχνικών για την εκτίμηση της αντοχής του ελικοβακτηριδίου. Σύγκριση με καλλιέργεια)
  
Διάλεξη
Δ. Σγούρας (Επιδημιολογική και φυλογενετική προσέγγιση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού)
  
Λοίμωξη από Clostridium Diffi cile. Πού βρισκόμαστε σήμερα;
Χ. Μάλλη (Μεταβολές στην επιδημιολογία της Cl. Diffi cile λοίμωξης)
Γ. Πουλάκου (Διάγνωση της λοίμωξης από Cl. Diffi cile: Τοξίνη, αντιγόνο, καλλιέργεια, PCR)
Ι. Κατσέλης (Η θεραπεία της υποτροπιάζουσας και της επιπεπλεγμένης λοίμωξης από Cl. Diffi cile)
Μ. Τριανταφύλλου (Αναδυόμενες και σύγχρονες εναλλακτικές θεραπείες χωρίς χρήση αντιβιοτικών)
  
Μικροβίωμα και ηπατικά νοσήματα
Μ. Deutsch (Μεταβολές του μικροβιώματος στην ηπατική κίρρωση. Ο ρόλος της μικροβιακής αλλόθεσης)
Κ. Τριανταφύλλου (Μεταβολές του μικροβιώματος στην μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα ως πιθανός παθογενετικός μηχανισμός. Σύγχρονες απόψεις)
Δ. Σαμωνάκης (Μεταβολές του μικροβιώματος σε αλκοολική ηπατοπάθεια και πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα)
  
Διάλεξη
Β. Σακκά (Λοιμώξεις πεπτικού και μεταβολές μικροβιώματος σε ασθενείς με HIV λοίμωξη)
  
Ο ρόλος της καταστολής του οξέος στην διαχείριση της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού
Σ. Βρακάς (Διάγνωση)
Β. Παπαστεργίου (Θεραπεία)
  
Πρώιμος γαστρικός καρκίνος - Δυσπλασία
Π. - Α. Πιερράκου (Ιστολογική διάγνωση. Διλήμματα)
Ι. Παπανικολάου (Απεικονιστικός έλεγχος. Ο ρόλος του ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος)
Ε. Βλάχου (Ενδοσκοπική ή χειρουργική θεραπεία;)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας