Πρακτικά 15ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Α. Καραμέρης

Αντιπρόεδρος A': Δ. Σγούρας

Αντιπρόεδρος Β': Σ. Καραταπάνης

Γεν. Γραμματέας: Χ. Τζάθας

Ταμίας: Ε. Παπαβασιλείου

Μέλη: Α. Αδαμόπουλος - Μ. Τζίβρας

 

Πρόλογος

Πρόγραμμα 15ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

 

State of the art διάλεξη

Λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στα παιδιά, Ε. Ρώμα-Γιαννίκου

 

Διάλεξη προσκεκλημένου ομιλητή

Κριτική θεώρηση της συσχέτισης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού με εξωγαστρικά νοσήματα, Α. Στρίκη, Α. Αρχιμανδρίτης

 

Στρογγυλή τράπεζα

Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών

 

Αντιμετώπιση ανθεκτικής λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Μ. Κοντού, Χ. Καρακόιδας, Ε. Αρχαύλης

Ελικοβακτήριο του πυλωρού και MALT λέμφωμα, Π. Kωνσταντόπουλος, Κ. Παπαμιχαήλ, Γ. Μάντζαρης

 

Στρογγυλή τράπεζα

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και …

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και επιδημιολογία, Π. Αποστολόπουλος

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και διάγνωση, Δ. Καμπέρογλου

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και παθογενετικοί μηχανισμοί, Κ. Θωμόπουλος

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και κλινικές εκδηλώσεις από το αιμοποιητικό, Χ. Λιάτσος

Παράγοντες παθογένειας του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και συσχέτιση με την κλινικοπαθολογική εικόνα, Ε. Παναγιωτοπούλου

 

Διάλεξη προσκεκλημένου ομιλητή

Are first degree relatives of gastric cancer patients at an increased risk for gastric cancer?, T. Rokkas

 

State of the art διάλεξη

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και νεοπλασίες του στομάχου, Ν. Μποβαρέτος, Μ. Τζιβράς, Α. Τζιούφας

 

Στρογγυλή τράπεζα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Κλασικά και νεότερα σχήματα εκρίζωσης, Ε. Τσιρώνη

Ελληνική εμπειρία θεραπείας εκρίζωσης, Σ. Καραταπάνης

Ανεπιθύμητες ενέργειες σχημάτων εκρίζωσης και περαιτέρω αντιμετώπιση της λοίμωξης, Σ. Γεωργόπουλος

Η ανάπτυξη εμβολίου έναντι της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης, Σ. Σουγιουλτζής


Προσκεκλημένες Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Επιλεγμένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Αναρτημένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας