Πρακτικά 14ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Ε. Ρώμα - Γιαννίκου

Αντιπρόεδρος A': Α. Καραμέρης

Αντιπρόεδρος Β': Δ. Σγούρας

Γεν. Γραμματέας: Σ. Καραταπάνης

Ταμίας: Ε. Παπαβασιλείου

Μέλη: Χ. Τζάθας - Μ. Τζίβρας

 

Πρόλογος - Ελευθερία Ρώμα-Γιαννίκου

Πρόγραμμα 14ου Ελληνικού Συνδερίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

 

Αντιπαραθέσεις

Εκρίζωση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στην οικογένεια

Ναι. Π. Καφρίτσα

Όχι. Ν. Βιάζης

 

Διάλεξη προσκεκλημένου ξένου ομιλητή

The future of Helicobacter pylori infection. D. Graham

 

Στρογγυλή τράπεζα

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Από τη διάγνωση στη θεραπεία

Διαγνωστική προσπέλαση. Ν. Μάθου

Παγίδες στη διάγνωση. Σ. Ποταμιάνος

Θεραπεία. Α. Χρηστίδου

 

Στρογγυλή τράπεζα

Νεοπλασίες και Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Προκαρκινικές καταστάσεις στομάχου. Κ. Πετράκη

ΜALT λέμφωμα στομάχου. Σ. Σουγιουλτζής

Εξωγαστρικές νεοπλασίες. Θ. Ροκκάς

Αντιμετώπιση. Σ. Γεωργόπουλος

 

Βραχεία διάλεξη

Προβιοτικά και Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Μ. Τζουβαλά

 

Διάλεξη προσκεκλημένου ομιλητή

Helicobacter pylori: Where do we go from here? F. Megraud

 

Διάλεξη

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικές εκδηλώσεις. Ι. Κουντουράς

 

Στρογγυλή τράπεζα

Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και ΓΟΠΝ. Σπ. Σγούρος

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και ΜΣΑΦ. Κ. Τριανταφύλλου

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και αιμορραγία πεπτικού έλκους. Γ. Παπαθεοδωρίδης

 

Προσκεκλημένες Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Επιλεγμένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Αναρτημένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας