Πρακτικά 18ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Ε. Παπαβασιλείου

Αντιπρόεδρος A': Μ. Τζίβρας

Αντιπρόεδρος Β': Α. Αδαμόπουλος

Γεν. Γραμματέας: Χ. Λιάτσος

Ταμίας: Δ. Καμπέρογλου

Μέλη: Η. Ξηρουχάκης - Σ. Σουγιουλτζής

 

Πρόλογος

Πρόγραμμα 18ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Απονομή βραβείων

 

Στρογγυλή τράπεζα

Μέθοδοι διάγνωσης Η. pylori – Νεότερα δεδομένα, Δοκιμασίες ουρεάσης, Χ. Λιάτσος

Αντιγόνα – Μοριακές δοκιμασίες, Εμ. Αρχαύλης

Ιστολογική διάγνωση, Κ. Μπαρμπάτη


Βραχεία διάλεξη

Επιτήρηση ασθενών με προνεοπλασματικές βλάβες μετά από εκρίζωση, Ν. Μάθου


Διάλεξη προσκεκλημένου ομιλητή

Κριτήρια για τη θεραπεία του 2012, Θ. Ροκκάς

 

Αντιπαραθέσεις

Λειτουργική δυσπεψία. Αρχική θεραπεία με...

PPI’s ή άλλες θεραπείες, Δ. Καμπέρογλου

Εκρίζωση, Σ. Σγούρος


State of the art διάλεξη

Γαστρικό μικροβίωμα – νοσοσλιγικές συσχετίσεις, Δ. Σγούρας


Στρογγυλή τράπεζα

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και...

... οισοφάγος, Ν. Βιάζης

... κόλον, Ε. Πανάγου

... μεταβολικό σύνδρομο, Η. Ξηρουχάκης

... εξωδαστρικές εκδηλώσεις στα παιδιά, Ι. Παναγιώτου

 

Προσκεκλημένες Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Επιλεγμένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Αναρτημένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας