Πρακτικά 19ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Μ. Τζίβρας

Αντιπρόεδρος A': Α. Αδαμόπουλος

Αντιπρόεδρος Β': Χ. Λιάτσος

Γεν. Γραμματέας: Δ. Καμπέρογλου

Ταμίας: Δ. Καμπέρογλου

Μέλη: Η. Ξηρουχάκης - Χ. Ζαβός

 

Πρόλογος

Πρόγραμμα 19ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Απονομή βραβείων

 

Στρογγυλή τράπεζα

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και γαστρικός καρκίνος

Ο ρόλος του πεψινογόνου στην παρακολούθηση των προκαρκινικών καταστάσεων του γαστρικού βλεννογόνου, Δ. Χριστοδούλου

Μοριακοί / κυτταρικοί μηχανισμοί γαστρικής καρκινογένεσης. Τι νεότερο;, Ι. Σουγλέρη

Η εκρίζωση του Η. pylori προλαμβάνει στην πραγματικότητα τον καρκίνο;, Π. Αποστολόπουλος


Βραχείες ομιλίες

Τι νεότερο στην εκρίζωση του H. Pylori στα παιδιά;, Γ. Χουλιάρας

 

Αντιπαραθέσεις

Υπάρχουν βλαπτικά αποτελέσματα μετά τη μαζική εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού;

Όχι, Ν. Βιάζης

Ναι, Ι. Βλαχογιαννάκος

 

Βραχεία ομιλία

Μαστίχα Χίου – Εναλλακτικές θεραπείες, Χ. Ζαβός

 

Στρογγυλή τράπεζα

Βελτιστοποίηση αγωγής εκρίζωσης Hp


Κλασσικό τριπλό σχήμα, Κ. Θωμόπουλος

Νεότερα σχήματα, Γ. Καραμανώλης

Ο ρόλος των προβιοτικών, Κ. Παπαξοΐνης

Σχήματα διάσωσης, Κ. Ζωγράφος

 

Προσκεκλημένες Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Επιλεγμένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών