Πρακτικά 19ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Μ. Τζίβρας

Αντιπρόεδρος A': Α. Αδαμόπουλος

Αντιπρόεδρος Β': Χ. Λιάτσος

Γεν. Γραμματέας: Δ. Καμπέρογλου

Ταμίας: Δ. Καμπέρογλου

Μέλη: Η. Ξηρουχάκης - Χ. Ζαβός

 

Πρόλογος

Πρόγραμμα 19ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Απονομή βραβείων

 

Στρογγυλή τράπεζα

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και γαστρικός καρκίνος

Ο ρόλος του πεψινογόνου στην παρακολούθηση των προκαρκινικών καταστάσεων του γαστρικού βλεννογόνου, Δ. Χριστοδούλου

Μοριακοί / κυτταρικοί μηχανισμοί γαστρικής καρκινογένεσης. Τι νεότερο;, Ι. Σουγλέρη

Η εκρίζωση του Η. pylori προλαμβάνει στην πραγματικότητα τον καρκίνο;, Π. Αποστολόπουλος


Βραχείες ομιλίες

Τι νεότερο στην εκρίζωση του H. Pylori στα παιδιά;, Γ. Χουλιάρας

 

Αντιπαραθέσεις

Υπάρχουν βλαπτικά αποτελέσματα μετά τη μαζική εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού;

Όχι, Ν. Βιάζης

Ναι, Ι. Βλαχογιαννάκος

 

Βραχεία ομιλία

Μαστίχα Χίου – Εναλλακτικές θεραπείες, Χ. Ζαβός

 

Στρογγυλή τράπεζα

Βελτιστοποίηση αγωγής εκρίζωσης Hp


Κλασσικό τριπλό σχήμα, Κ. Θωμόπουλος

Νεότερα σχήματα, Γ. Καραμανώλης

Ο ρόλος των προβιοτικών, Κ. Παπαξοΐνης

Σχήματα διάσωσης, Κ. Ζωγράφος

 

Προσκεκλημένες Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Επιλεγμένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας