Πρακτικά 20ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Χ. Λιάτσος

Αντιπρόεδρος A': Δ. Καμπέρογλου

Αντιπρόεδρος Β': Σ. Σουγιουλτζής

Γεν. Γραμματέας: Η. Ξηρουχάκης

Ταμίας: Σ. Σουγιουλτζής

Μέλη: Χ. Ζαβός, Π. Αποστολόπουλος, Α. Γιαννακόπουλος.

 

Πρόλογος

Πρόγραμμα 20ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και λοιπών λοιμώξεων του πεπτικού

Απονομή βραβείων

 

Στρογγυλή τράπεζα

Πρόληψη λοιμώξεων γαστρεντερικού συστήματος


Τροφογενείς λοιμώξεις. Α. Χατζηευστρατίου

Λοιμώξεις στο ενδοσκοπικό εργαστήριο. Κ. Γιακουμιδάκης

Οξείες λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος στο ταξίδι. Η. Σκοπελίτης


Βραχείες ομιλίες

Γαστρικό λέμφωμα. Ανάλυση-επεξήγηση της ιστοπαθολογικής έκθεσης: συστάσεις προς τους κλινικούς ιατρούς. Χ. Σπηλιάδη

Ομάδες-στόχοι παρακολούθησης προκαρκινωματωδών βλαβών του στομάχου. Ποιες και πότε. Π. Αποστολόπουλος


Στρογγυλή τράπεζα

Νεότερα δεδομένα σχετικά με εξωεντερικές εκδηλώσεις H. pylori. Χ. Ζαβός

Νεότερα δεδομένα σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας εκρίζωσης του H. pylori (optimization). H. Ξηρουχάκης

Νεότερα δεδομένα σχετικά με την αντοχή των αντιβιοτικών στην H. pylori λοίμωξη. Β. Martinez-Gonzalez


Βραχεία ομιλία

Τι νεότερο στην αγωγή εκρίζωσης του H. pylori. Σ. Γεωργόπουλος


Διάλεξη ξένου ομιλητή

How did Η. Pylori co-evolve with humans? Insights in the pathogenesis of gastric disease. Prof. G. Leontiadis


Στρογγυλή τράπεζα

Λοίμωξη από C. difficile. Νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα. Μ. Σουλή

Λοίμωξη από C. difficile. Σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση από την πλευρά του Μικροβιολόγου. Μ. Ορφανίδου

Λοίμωξη από C. difficile. Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση. Ν. Βιάζης

Λοίμωξη από C. difficile. Πρόληψη λοίμωξης και υποτροπών. Ν. Κυριάκος


Βραχεία ομιλία

Μελλοντική θεραπεία εκρίζωσης του Ελικοβακτηριδίου μέσω της νανοτεχνολογίας. Μ. Γαζούλη


Στρογγυλή τράπεζα

Νοσήματα ήπατος. Π. Γκολφάκης, Ι. Παπανικολάου


Προσκεκλημένες Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Επιλεγμένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας