Πρακτικά 22ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος A':

Αντιπρόεδρος Β':

Γεν. Γραμματέας:

Ταμίας:

Μέλη:

 

Πρόλογος

Πρόγραμμα 22ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και λοιπών λοιμώξεων του πεπτικού

Απονομή βραβείων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας