Πρακτικά 23ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Ηλίας Ξηρουχάκης

Αντιπρόεδρος A': Περικλής Αποστολόπουλος

Αντιπρόεδρος Β': Χρήστος Ζαβός

Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

Ταμίας: Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Μέλη: Ευάγγελος Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης, Σωτήριος Γεωργόπουλος

 

Πρόλογος

Πρόγραμμα 23ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και λοιπών λοιμώξεων του πεπτικού

Απονομή βραβείων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας