Πρακτικά 3ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Α. Αρχιμανδρίτης

Αντιπρόεδρος A: Σ. Λαδάς

Αντιπρόεδρος Β: Ν. Σκανδάλης

Γεν. Γραμματέας : Ι. Τριανταφυλλίδης

Ταμίας: Θ. Ρόκκας

Μέλη: Α. Μεντής - Γ. Μάντζαρης

 

Πρόλογος - Α. Αρχιμανδρίτης

 

1η Στρογγυλή τράπεζα - Επίκαιρα θέματα Α'

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και:

Λειτουργική δυσπεψία. Μ. Τζιβράς

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Π. Τάσσιος

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Ι. Τριανταφυλλίδης

Εξωγαστρικές εκδηλώσεις. Β. Γκοβόσδης

Η διάγνωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στην κλινική πράξη. Β. Ρήγας

 

2η Στρογγυλή τράπεζα - Επίκαιρα θέματα Β'

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και:

Αντοχή στα αντιβιοτικά, Α. Μεντής

Γαστρίτιδα σε μοριακό επίπεδο, Α. Καραμέρης

Σχήματα εκριζώσεως, Γ. Μάντζαρης

Απώτερα αποτελέσμστα εκριζώσεως, Σ. Γεωργόπουλος

H. pylori infection and oesophageal disease, J. Labenz

Συμπεράσματα - Μελλοντικές προοπτικές, Θ. Καναγκίνης

 

Προσκεκλημένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ελεύθερες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Αναρτημένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις (Abstract) Ελλήνων Ερευνητών

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας