Πρακτικά 3ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Α. Αρχιμανδρίτης

Αντιπρόεδρος A: Σ. Λαδάς

Αντιπρόεδρος Β: Ν. Σκανδάλης

Γεν. Γραμματέας : Ι. Τριανταφυλλίδης

Ταμίας: Θ. Ρόκκας

Μέλη: Α. Μεντής - Γ. Μάντζαρης

 

Πρόλογος - Α. Αρχιμανδρίτης

 

1η Στρογγυλή τράπεζα - Επίκαιρα θέματα Α'

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και:

Λειτουργική δυσπεψία. Μ. Τζιβράς

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Π. Τάσσιος

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Ι. Τριανταφυλλίδης

Εξωγαστρικές εκδηλώσεις. Β. Γκοβόσδης

Η διάγνωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στην κλινική πράξη. Β. Ρήγας

 

2η Στρογγυλή τράπεζα - Επίκαιρα θέματα Β'

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και:

Αντοχή στα αντιβιοτικά, Α. Μεντής

Γαστρίτιδα σε μοριακό επίπεδο, Α. Καραμέρης

Σχήματα εκριζώσεως, Γ. Μάντζαρης

Απώτερα αποτελέσμστα εκριζώσεως, Σ. Γεωργόπουλος

H. pylori infection and oesophageal disease, J. Labenz

Συμπεράσματα - Μελλοντικές προοπτικές, Θ. Καναγκίνης

 

Προσκεκλημένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ελεύθερες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Αναρτημένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις (Abstract) Ελλήνων Ερευνητών

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια