Πρακτικά 4ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Σ. Λαδάς

Αντιπρόεδρος A: Ν. Σκανδάλης

Αντιπρόεδρος Β: Ι. Τριανταφυλλίδης

Γεν. Γραμματέας: Α. Μεντής

Ταμίας: Θ. Ρόκκας

Μέλη: Γ. Μάντζαρης - Β. Γκοβόσδης

 

Πρόλογος - Σπύρος Δ. Λαδάς

 

Στρογγυλή τράπεζα

Νεότερα δεδομένα για τα νοσήματα που σχετίζονται με τη λοίμοξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

H. pylori atrophic gastritis in the pathogenesis of gastric cancer. Pentti Sipponen

Helicobacter pylori and vascular diseases: 
Evidence and controversy. Filippo Cremonini, Francesco Franceschi, 
Alessandro Armuzzi, Paolo Pola, Giovanni Gasbarrini, Antonio Gasbarrini

Helicobacter pylori and NSAIDs. Erik Rauws

 

Στρογγυλή τράπεζα

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και νόσος από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ)

Η Παθοφυσιολογία της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρομικής Νόσου. Περικλής Τάσσιος

Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος και λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Χαράλαμπος Τζάθας

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και οισοφάγος. Θεόδωρος Ρόκκας

Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στο Internet. Θεόδωρος Ρόκκας

 

Στρογγυλή τράπεζα

Η θεραπεία της λοιμώξεως από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού το 1999

Κριτική ανασκόπηση σύγχρονων σχημάτων. Σωτήριος Γεωργόπουλος

Θεραπεία λοιμώξεως από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στα παιδιά. Ελευθερία Ρώμα-Γιαννίκου

Θεραπεία λοιμώξεως από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στους ενήλικες. Σπύρος Μιχόπουλος

Αντιμετώπιση του ασθενούς μετά από ανεπιτυχή θεραπεία. Βασίλειος Ντέλης

Σχολιασμός των παρουσιάσεων του 4ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

 

Θεωρητικό εκπαιδευτικό μεταπτυχιακό σεμινάριο

Στρογγυλή τράπεζα

Διάγνωση της λοιμώξεως από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Η άποψη του Βιοπαθολόγου

Μικροσκοπική εξέταση - Καλλιέργεια. Ευγενία Αναστασάκου

Το Αντιβιοδιάγραμμα στο Helicobacter pylori. Αναστασία Πάγκαλη

Οροδιαγνωστική ανοσοενζυμική μέθοδος (ELISA). Αθηνά Χαρσιάδου

Ανοσοαποτύπωση. Ευαγγελία Πετρίδου

Αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση (PCR). Κωνσταντίνα Καλλέργη

Μοριακές μέθοδοι τυποποίησης του Helicobacter pylori. Ανδρέας Μεντής

 

Στρογγυλή τράπεζα

Διάγνωση της λοιμώξεως από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Η άποψη του Παθολογοανατόμου

Παθογενετικοί μηχανισμοί νόσων σχετιζομένων με λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού (ΕΠ). Ανδρέας Καραμέρης

Ανίχνευση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και διαφορική διάγνωση. Ζησούλα Αγγελίδου - Μανίκα

Ιστολογική εικόνα νοσημάτων σχετιζομένων με λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Καλλιόπη Πετράκη

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και MALT λέμφωμα στομάχου. Μαρία Φαμέλη-Παυλάκη

 

Προσκεκλημένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ξενόγλωσσες Πλήρεις Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις (Abstract) Ελλήνων Ερευνητών

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας