Πρακτικά 11ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Σ. Γεωργόπουλος

Αντιπρόεδρος A': Σ. Μιχόπουλος

Αντιπρόεδρος Β': Χ. Σπηλιάδη

Γεν. Γραμματέας: Ε. Ρώμα - Γιαννίκου

Ταμίας: Α. Καραμέρης

Μέλη: Α. Καραταπάνης - Δ. Σγούρας

  

Πρόλογος - Σωτήριος Δ. Γεωργόπουλος

Πρόγραμμα 11ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Απονομή Βραβείων

Στρογγυλή Τράπεζα

Αµφιλεγόµενες συσχετίσεις Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Σιδηροπενική αναιµία. Β. Ντελής

Έλλειψη Β12, µεγαλοβλαστική αναιµία. Κ. Τριανταφύλλου, Θ. Καλλή, Σ.Δ. Λαδάς

Ιδιοπαθής θροµβοπενική πορφύρα. Ε. Παπαβασιλείου 
  
Άλλες συσχετίσεις (πλην αιµατολογικών). Β. Γκοβόσδης

Εξωγαστρικές εκδηλώσεις της λοίµωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Κριτική θεώρηση. Ι. Τριανταφυλλίδης, Ε. Τριανταφυλλίδη

 

Αντιπαραθέσεις

ΓΟΠΝ και εκρίζωση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Υπέρ 
Χ. Τζάθας

Κατά 
Α. Μαντίδης

 

Έκβαση της λοίµωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Η σηµασία του µικροβίου. Δ. Σγούρας

Η σηµασία του ξενιστού. Α. Καραµέρης

 

Στρογγυλή τράπεζα

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Σύγχρονες εφαρµογές των διαγνωστικών µεθόδων στην κλινική πράξη

Ορολογικές µέθοδοι: Νεότερες εφαρµογές. Δ. Πολύµερος

Δοκιµασίες αναπνοής και κοπράνων: Ενδείξεις και περιορισµοί. Χ. Λιάτσος

Ασθενείς µε αιµορραγούν έλκος. Δ. Καµπέρογλου

Ασθενείς µε MALT λέµφωµα. Κ. Πετράκη

 

Διάλεξη προσκεκλημένου ομιλητή

Molecular techniques: Present and future. Α. Makristathis

 

Παρουσιάσεις πλαισίων συμφωνίας

Maastricht-3. Θ. Ροκκάς 
  
Θέσεις της Ευρωπαϊκής Παιδιατρικής Οµάδας Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Ε. Ρώµα

 

Στρογγυλή τράπεζα

Θεραπεία Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Εκρίζωση >90%. Είναι εφικτός στόχος; Γ. Μάντζαρης, Α. Ρούσσος

Θεραπεία ανθεκτικής λοίµωξης. Γ. Λεοντιάδης

Ο ρόλος των προβιοτικών. Ε. Αρχαύλης, Ε. Χρυσανθοπούλου

Στρατηγικές αντιµετώπισης της δυσπεψίας βασισµένες στο Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Ε. Σκληρός

Ενδείξεις εκρίζωσης σε ασθενείς που λαµβάνουν σαλικυλικά/ΜΣΑΦ/Cox-2. Γ. Παπαθεοδωρίδης

 

Διάλεξη προσκεκλημένου ομιλητή

H. pylori eradication in the prevention of gastric cancer. KEL McColl

 

Επετειακό αφιέρωμα για τα 10 χρόνια της ΕΕΜΕΠ

Εισαγωγή. Σ.Δ. Γεωργόπουλος

Από την ανακάλυψη του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού έως την απονοµή του βραβείου Nobel Ιατρικής 200 (982–200): Ιστορική αναδροµή. Θ. Ροκκάς

Αφιέρωµα στη µνήµη του Ι. Λυκούδη. Ε. Παπαβασιλείου

 

Προσκεκλημένες Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Επιλεγμένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Αναρτημένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις (Abstract) Ελλήνων Ερευνητών

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας