Πρακτικά 10ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Β. Γκοβόσδης

Αντιπρόεδρος A': Σ. Γεωργόπουλος

Αντιπρόεδρος Β': Σ. Μιχόπουλος

Γεν. Γραμματέας: Ε. Ρώμα - Γιαννίκου

Ταμίας: Χ. Σπηλιάδη

Μέλη: Α. Καραμέρης - Δ. Σγούρας

 

Πρόλογος - Βασίλειος Γκοβόσδης

Πρόγραμμα 10ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Απονομή Βραβείων

Στρογγυλή τράπεζα

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και καρκίνος στομάχου

Επιδημιολογικά δεδομένα. Ε. Παπαβασιλείου

Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί. Α. Καραμέρης

Πειραματικά μοντέλα. Δ. Σγούρας

Κλινικά δεδομένα. Σ. Γεωργόπουλος

Είναι δυνατή η αναστροφή των προνεοπλασματικών βλαβών εκτός MALT; Γ. Μάντζαρης

 

Στρογγυλή τράπεζα

Ελικοβακτηριδιο του πυλωρού και δυσπεψία

Test and treat. Ε. Σκληρός

Test and scope. Β. Ντελής

Screen and treat. Κ.Τριανταφύλλου

 

Στρογγυλή τράπεζα

Θεραπεία Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Προβλήματα αντοχής στα αντιβιοτικά - Αντιμετώπιση. Α. Μεντής

Σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα. Δ. Καμπέρογλου

Εναλλακτικές θεραπείες. Ε. Αρχαύλης

Σαλικυλικά/ΜΑΣΦ/Cox-2. Πότε εκρίζωση; Πότε προστασία; Γ. Παπαθεοδωρίδης

 

Βραχεία ομιλία

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και MALT λέμφωμα στομάχου. Νεότερα δεδομένα. Μ. Φαμέλη

 

Βραχεία ομιλία

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στα παιδιά. Ιδιαιτερότητες. Μ. Ηλία

 

Προσκεκλημένες Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Βραχείες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις (Abstract) Ελλήνων Ερευνητών

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας