Πρακτικά 12ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Σ. Μιχόπουλος

Αντιπρόεδρος A': Χ. Σπηλιάδη

Αντιπρόεδρος Β': Ε. Ρώμα - Γιαννίκου

Γεν. Γραμματέας: Δ. Σγούρας

Ταμίας: Α. Καραμέρης

Μέλη: Α. Καραταπάνης - Γ. Λεοντιάδης.

 

Πρόλογος - Σπύρος Μιχόπουλος

Πρόγραμμα 12ου Ελληνικού Συνδεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Απονομή Βραβείων

Στρογγυλή τράπεζα

Καρκίνος του στομάχου

Συσχέτιση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και γαστρικού καρκίνου. Η εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου βοηθά στην πρόληψη του γαστρικού καρκίνου; Ευστάθιος Παπαβασιλείου

Μοριακοί μηχανισμοί καρκινογένεσης και Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Διονύσιος Σγούρας

Η θέση της μεγεθυντικής ενδοσκόπησης στη διάγνωση και θεραπεία του γαστρικού καρκίνου. Περικλής Αποστολόπουλος

Ποια είναι η συμβολή των σύγχρονων θεραπευτικών σχημάτων στην αντιμετώπιση του καρκίνου του στομάχου; Αριστοτέλης Μπάμιας

 

Διάλεξη προσκεκλημένου ομιλητή

Probiotics in Helicobacter pylori gastric infection treatment: Μechanisms of action. Vassilia Theodorou

 

Αντιπαράθεση Ι

Υπάρχουν διαφορές στη διαγνωστική προσέγγιση της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης στους ενήλικες από τα παιδιά; Γιατί;

Υπάρχουν διαφορές στη διαγνωστική προσέγγιση της λοίμωξης από H. pylori στα παιδιά συγκριτικά με τους ενηλίκες; Ελευθερία Ρώμα-Γιαννίκου

 

Αντιπαράθεση ΙΙ

Είναι επαρκείς οι κλασικές ιστοπαθολογικές μέθοδοι για τη διάγνωση της δυσπλασίας ή χρειάζονται και οι μοριακές τεχνικές;

Κλασικές ιστοπαθολογικές μέθοδοι εκτίμησης της γαστρικής δυσπλασίας. Μαρία Σωτηροπούλου

Μοριακή διερεύνηση δυσπλασίας σε Hp+ γαστρίτιδες. Ανδρέας Καραμέρης

 

Στρογγυλή τράπεζα

Θεραπευτικά προβλήματα συσχετιζόμενα με το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Πόσο διαφορετική είναι η ασπιρίνη από τα άλλα ΜΣΑΦ σε σχέση με το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και ποιες πρέπει να είναι οι στρατηγικές πρόληψης των επιπλοκών; Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης

Υπάρχει τροποποίηση στην πρακτική μας ως προς το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού μεταξύ καρδίτιδας και οισοφάγου Barrett; Παναγιώτης Τσιμπούρης

Δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα: Δεδομένα από δύο διδακτορικές διατριβές. Χρήστος Λιονής, Φωτεινή Αναστασίου, Ειρήνη Οικονομίδου

Τι κάνουμε αν αποτύχει η δεύτερη γραμμή εκρίζωσης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού; Καλλιέργεια-αντιβιόγραμμα ή εμπειρική θεραπεία; Γρηγόρης Λεοντιάδης

 

Διάλεξη προσκεκλημένου ομιλητή

Υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού ή άλλων μικροοργανισμών με την ενδοσκόπηση; Ορθές πρακτικές για την απολύμανση των ενδοσκοπίων και τη χρήση των αναλώσιμων υλικών. Ιωάννης Παπανικολάου

 

Παρουσίαση πλαισίων συμφωνίας

Τι αλλάζει το Maastricht III σε σχέση με το Maastricht II στην πρακτική μας. Θεόδωρος Ροκκάς

 

Στρογγυλή τράπεζα

Αμφιλεγόμενα θέματα συσχετιζόμενα με το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού 

Ποιες εξωγαστρικές εκδηλώσεις της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης έχουν κλινική σημασία; Δημοσθένης Γεωργιάδης, Σπήλιος Μανωλακόπουλος

Πώς κρίνουμε ότι η επιτυχής εκρίζωση της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση του MALT λεμφώματος; Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Δημήτριος Καμπέρογλου

Υπάρχουν ιδιοπαθή έλκη; Ευτυχία Τσιρώνη

 

Διάλεξη προσκεκλημένου ομιλητή

Reasons for the persisting nature of the infection; an update. Athanasios Makristathis

 

Διαλέξεις

Η ανάπτυξη εμβολίου έναντι της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης. Σταύρος Σουγιουλτζής

Το παρόν και το μέλλον της ΕΕΜΕΠ. Στόχοι και προοπτικές μετά το βραβείο Nobel Ιατρικής 2005. Θεόδωρος Ροκκάς

 

Προσκεκλημένες Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Επιλεγμένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Αναρτημένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας