Πρακτικά 13ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Χ. Σπηλιάδη

Αντιπρόεδρος A': Ε. Ρώμα - Γιαννίκου

Αντιπρόεδρος Β': Α. Καραμέρης

Γεν. Γραμματέας: Δ. Σγούρας

Ταμίας: Α. Καραταπάνης

Μέλη: Ε. Παπαβασιλείου - Γ. Λεοντιάδης. 

 

Πρόλογος - Χαρίκλεια Σπηλιάδη

Πρόγραμμα 13ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Απονομή Βραβείων 

 
Προσυνεδριακό μετεκπαιδευτικό σεμινάριο

Διάγνωση της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Στρογγυλή τράπεζα

Διαγνωστική ακρίβεια των διαφόρων μεθόδων ανίχνευσης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και πως μεταβάλλεται στον επανέλεγχο

Μέθοδος ουρεάσης (UBT και CLO test). Χ. Λιάτσος

Καλλιέργεια και test ευαισθησίας. Α. Μεντής

Αντιγόνο στα κόπρανα – Μοριακές τεχνικές. Α. Μακρυστάθης

Ορολογική διάγνωση. Π. Καραμπογιά-Καραφυλλίδη

Ιστοπαθολογική διάγνωση και ανοσοϊστοχημεία. A. Τσίγκα

 

Στρογγυλή τράπεζα

Ποια είναι η καταλληλότερη μέθοδος και πότε (τρεις κλινικές περιπτώσεις) – Ψηφοφορία – Σχολιασμοί

Αιμορραγούν έλκος. Ε. Τσιρώνη

Kαρδίτιδα. Δ. Καμπέρογλου

Καρδίτιδα στομάχου: Παθολογοανατομική σκοπιά. Μ. Σωτηροπούλου

 

Στρογγυλή τράπεζα

Προνεοπλασματικές αλλοιώσεις/καταστάσεις και πολύποδες στομάχου

Προκαρκινωματώδεις γαστρικές αλλοιώσεις. Κ. Πετράκη

Μοριακές συσχετίσεις. Α. Καραμέρης

Αιτιοπαθογένεια και εξέλιξη βλαβών. Χ. Τζάθας

Αντιμετώπιση των βλαβών. Ε. Παπαβασιλείου

 

Βραχείες διαλέξεις

Ασυνήθεις συσχετίσεις του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικός καρκίνος. A. Νταϊλιάνας

Χρόνια κόπωση και λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Γ. Ναούμ και συνεργάτες

 

Αντιπαραθέσεις

Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ)  και Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Εκριζώνουμε ή όχι;

Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος και Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Εκριζώνουμε ή όχι; Η άποψη κατά. Αδαμόπουλος

 

Διάλεξη ξένου ομιλητή

Molecular aspects of Helicobacter pylori and its relation to gastric cancer. Μ. Salto-Tellez

 

Διάλεξη

Αρχές θεραπευτικής χορήγησης προβιοτικών – Δεδομένα σε πειραματόζωα. Δ. Σγούρας

 

Διάλεξη ομιλητή

The importance of host genetic factors in Helicobacter pylori associated disease. E.M. El-Omar

 

Στρογγυλή τράπεζα

Διάγνωση και θεραπεία του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Στα παιδιά. Ι. Παναγιώτου

Διαχείριση ασθενών με δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.Ε. Σκληρός, Α. Γκέκας, Π. Γιαννουλέας

Νεότερα θεραπευτικά σχήματα. Γ. Λεοντιάδης

Διάγνωση και θεραπεία σε ασθενείς υπό ασπιρίνη ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Γ. Παπαθεοδωρίδης

Διάγνωση και θεραπεία σε MALT λέμφωμα. Μ. Φαμέλη

 

Προσκεκλημένες Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Επιλεγμένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Αναρτημένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας