Πρακτικά 5ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Ν. Σκανδάλης

Αντιπρόεδρος A: Ι. Τριανταφυλλίδης

Αντιπρόεδρος Β: Γ. Μάντζαρης

Γεν. Γραμματέας: Α. Μεντής

Ταμίας: Θ. Ρόκκας

Μέλη: Β. Γκοβόσδης - Β. Γεωργόπουλος

 

Πρόλογος - Ν. Σκανδάλης

Πρόγραμμα 5ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Απονομή Βραβείων

Στρογγυλή τράπεζα

Η θεραπεία της λοιμώξεως από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στην κλινική πράξη

Εισαγωγή, Αθανάσιος Αρχιμανδρίτης

Έχει μεταβληθεί η επιδημιολογία της νόσου του πεπτικού έλκους; Βασίλειος Ντελής

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) και Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Γεράσιμος Μάντζαρης

Λειτουργική δυσπεψεία. Σωτήριος Γεωργόπουλος

Επιδημιολογία και κλινική σημασία αντοχής στα αντιβιοτικά - Ελληνικά δεδομένα. Ανδρέας Μεντής

 

Διαλέξεις

Σχήματα θεραπείας στην κλινική πράξη. Σπύρος Μιχόπουλος

Gastric MALT lymphoma and Helicobacter pylori. Andrew Wotherspoon

 

Στρογγυλή τράπεζα 
Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και MALT-λέμφωμα στομάχου

Εισαγωγή. Νικόλαος Σκανδάλης

Ο λεμφικός ιστός του στομάχου και η σημασία του στην ανάπτυξη MALT-λεμφώματος. Καλλιόπη Πετράκη

Διαγνωστική προσπέλαση και σταδιοποίηση του γαστρικού λεμφώματος. Βασίλειος Γκοβόσδης

Θεραπεία MALT λεμφώματος - Η άποψη του γαστρεντερολόγου. Ιωάννης Καραγιάννης

Θεραπεία MALT λεμφώματος - Η άποψη του αιματολόγου. Αναστασία Σιούτου-Σκανδάλη

Συμπεράσματα του Συνεδρίου. Νικόλαος Σκανδάλης


Προσκεκλημένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών 

Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών 

Ξενόγλωσσες Πλήρεις Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών 

Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις (Abstract) Ελλήνων Ερευνητών 

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας