Πρακτικά 5ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Ν. Σκανδάλης

Αντιπρόεδρος A: Ι. Τριανταφυλλίδης

Αντιπρόεδρος Β: Γ. Μάντζαρης

Γεν. Γραμματέας: Α. Μεντής

Ταμίας: Θ. Ρόκκας

Μέλη: Β. Γκοβόσδης - Β. Γεωργόπουλος

 

Πρόλογος - Ν. Σκανδάλης

Πρόγραμμα 5ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Απονομή Βραβείων

Στρογγυλή τράπεζα

Η θεραπεία της λοιμώξεως από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στην κλινική πράξη

Εισαγωγή, Αθανάσιος Αρχιμανδρίτης

Έχει μεταβληθεί η επιδημιολογία της νόσου του πεπτικού έλκους; Βασίλειος Ντελής

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) και Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Γεράσιμος Μάντζαρης

Λειτουργική δυσπεψεία. Σωτήριος Γεωργόπουλος

Επιδημιολογία και κλινική σημασία αντοχής στα αντιβιοτικά - Ελληνικά δεδομένα. Ανδρέας Μεντής

 

Διαλέξεις

Σχήματα θεραπείας στην κλινική πράξη. Σπύρος Μιχόπουλος

Gastric MALT lymphoma and Helicobacter pylori. Andrew Wotherspoon

 

Στρογγυλή τράπεζα 
Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και MALT-λέμφωμα στομάχου

Εισαγωγή. Νικόλαος Σκανδάλης

Ο λεμφικός ιστός του στομάχου και η σημασία του στην ανάπτυξη MALT-λεμφώματος. Καλλιόπη Πετράκη

Διαγνωστική προσπέλαση και σταδιοποίηση του γαστρικού λεμφώματος. Βασίλειος Γκοβόσδης

Θεραπεία MALT λεμφώματος - Η άποψη του γαστρεντερολόγου. Ιωάννης Καραγιάννης

Θεραπεία MALT λεμφώματος - Η άποψη του αιματολόγου. Αναστασία Σιούτου-Σκανδάλη

Συμπεράσματα του Συνεδρίου. Νικόλαος Σκανδάλης


Προσκεκλημένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών 

Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών 

Ξενόγλωσσες Πλήρεις Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών 

Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις (Abstract) Ελλήνων Ερευνητών 

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια