Πρακτικά 6ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Πρόεδρος: Ι. Τριανταφυλλίδης

Αντιπρόεδρος A: Θ. Ρόκκας

Αντιπρόεδρος Β: Α. Μεντής

Γεν. Γραμματέας: Β. Γκοβόσδης

Ταμίας: Γ. Μάντζαρης

Μέλη: Σ. Γεωργόπουλος - Σ. Μιχόπουλος

 

Πρόλογος - Ι. Τριανταφυλλίδης

Πρόγραμμα 6ου Ελληνικού Συνδερίου για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Απονομή Βραβείων

 

Ανασκόπηση

Ανασκόπηση διαλέξεων προσκεκλημένων ομιλητών. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης

 

Στρογγυλή τράπεζα

Η λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στη χώρα μας

Διαγνωστική προσπέλαση της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (από την πλευρά του Γαστρεντερολόγου). Σπύρος Μιχόπουλος

Διαγνωστική προσπέλαση της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (από την πλευρά του Παθολογοανατόμου). Καλλιόπη Πετράκη

Διαγνωστική προσπέλαση της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (από την πλευρά του Μικροβιολόγου). Ελένη Μαλάμου-Λαδά

Θεραπεία της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στη χώρα μας. Εμμανοήλ Αρχαύλης

Πειραματικά μοντέλα για τη μελέτη της λοίμωξης από Ελικοβατηρίδιο του πυλωρού. Ανδρέας Μεντής

 

Στρογγυλή τράπεζα

 Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικά νοσήματα με έμφαση στα Ελληνικά δεδομένα

Εισαγωγή. Σπύρος Λαδάς

Δερματολογικές και ατοπικές εκδηλώσεις. Ευστάθιος Παπαβασιλείου

Στεφανιαία νόσος και λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Πέτρος Χαιρακάκης, Ιωάννης Τριανταφυλλίδης

Αυτοάνοσα νοσήματα. Βασίλειος Γκοβόσδης

Άλλα νοσήματα. Χαράλαμπος Τζάθας

Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος - Οισοφάγος Barrett. Σωτήριος Γεωργόπουλος

 

Διαλέξεις

Αιτιοπαθογένεια του καρκίνου του στομάχου. Πάρις Κοσμίδης, Ιωάννης Τριανταφυλλίδης

Diagnosis of H. pylori infection: which is the best test? Stool test Dino Vaira, Chiara Ricci, F. Perna, L. Gatta, A. Tampieri, M. Miglioli

The clinical and biological significance of the Helicobacter pylori cag pathogenicity island. Richard Peek

 

Ανασκόπηση

Ανασκόπηση ερευνητικών εργασιών. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης

 

Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών

Προσκεκλημένες Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών 

Ξενόγλωσσες Πλήρεις Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών 

Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις (Abstract) Ελλήνων Ερευνητών 

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και λοιπών Λοιμώξεων του Πεπτικού

Επικοινωνηστε μαζι μας